Beklageligvis har Danish.intercasino.com efter flere års virksomhed besluttet sig for at opsige deres spillebevilling nr. 11-218371 som Ikke-Operativ i overensstemmelse med Spillemyndighedernes procedurer.

I det tilfælde, at du har en løbende saldo på din konto, vil betalingsafdelingen allerede have betalt pengene tilbage via din registrerede betalingsmetode, og betalingsafdelingen har underrettet dig med e-mail.

Hvis du mener, at du har nogle penge på din konto, beder vi dig venligst kontakte InterCasino på customer.verifications@ecashdirect.co.uk og opgive de følgende oplysninger, så de kan identificere din konto:

  1. Kontoindehavers navn
  2. Adresse som registreret på kontoen
  3. Kontonummer
  4. Beløb på kontoen
  5. E-mail som registreret på kontoen

Vi takker dig på forhånd for din medvirken.

Ãrlig rapportering for 2014 er tilgaengelig her

InterCasino Management

 


 

Regretfully after years of operation, Danish.intercasino.com has decided to terminate the gaming licence 11-218371 as Non-Operational in accordance with Spillemyndigheden procedures.

In the case you had a pending balance on your account the payments department have already reversed the funds back to your registered payment method and the payments department have emailed you the notification.

In the event you believe you have funds on account, we kindly ask you to contact InterCasino at customer.verifications@ecashdirect.co.uk and provide the following information in order to identify your account:

  1. Account holder name
  2. Address as registered on account
  3. Account number
  4. Amount on account
  5. Email as registered on account

We thank you in advance for your cooperation.

Annual Reporting for 2014 available here

InterCasino Management